Barbara Brena

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
barbara.brena[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7308
Fax:
018-471 5999
Besöksadress:
Rum Å:13140 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Biträdande programdirektör vid International Science Programme (ISP)

E-post:
barbara.brena[AT-tecken]isp.uu.se
Telefon:
072-9999545
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 549
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Laurea in Fisica

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research Interests

The focus of my research are electronic structure calculations. In particular I am interested in modeling soft x-ray spectroscopies of organic molecular materials, which are hot candidates for novel and environmental friendly technologies. My calculations are performed by means of Density Functional Theory, and I explore several methods for the computation of the spectra. I work in close collaboration with experimental groups both from Sweden and from other countries.

Selected Publications

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Barbara Brena
Senast uppdaterad: 2021-03-09