Åke Frändberg

Professor emer. i allmän rättslära vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
Ake.Frandberg[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2610
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åke Frändberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09