Mikael Hedeland

Professor vid Institutionen för läkemedelskemi, Analytisk farmaceutisk kemi

E-post:
mikael.hedeland[AT-tecken]ilk.uu.se
Telefon:
018-471 4340
Mobiltelefon:
070-6571663
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent, FarmD

Nyckelord: mass spectrometry chromatography bioanalysis drug metabolism doping control

Master in Pharmaceutical Science

Ph.D. in Analytical Pharmaceutical Chemistry 1999

Docent (associate professor) 2007

Gästprofessor (visiting professor) 2013

Adjungerad professor (adjunct professor) 2015

Professor (full professor) 2018

Bioanalysis of drugs and their metabolites with chromatography coupled to mass spectrometry.

Multidisciplinary projects in collaboration with researchers in biopharmaceutics, pharmacokinetics, pharmacology, cardiology, veterinary medicine etc.

Metabolism of drugs and other substances of abuse in connection with doping control.

Mass spectrometry-based methods for detection of acitve botulinum neurotoxin in biological material.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Hedeland
Senast uppdaterad: 2021-03-09