Gabriella Andersson

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
gabriella.andersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3589
Besöksadress:
Rum Å:61413 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Excellent lärare 2013, professor i materialfysik 2015, med särskilt intresse för magnetooptisk domänavbildning och finjustering av magnetiska egenskaper i tunna skikt. Undervisar på grundkurser i fysik. Koordinerade en VR-forskarskola i materialvetenskap 2008-2015. Biträdande och stf prefekt vid Institutionen för fysik och astronomi 2015-2020; sektionsdekan fysik 2020-2023 och studierektor för forskarutbildningen (FUS) i fysik sedan juli 2023.

Akademiska meriter: FD, docent i fysik. Excellent Teacher

Forskning

  • Magnetism i tunna filmer, multilager/supergitter och andra heterostrukturer.

  • Magnetooptisk domänavbildning (Kerrmikroskopi)

  • Provtillverkning och karakterisering med t ex röntgendiffraktion, den magnetooptiska Kerreffekten och neutronspridning.

Undervisning (nuvarande och tidigare)

  • Mekanik för civilingenjörsstudenter
  • Elektromagnetism för civilingenjörs- och fysikstudenter
  • Examensarbeten för kandidatprogrammet i fysik
  • Mätteknik för civilingenjörsstudenter

Kort om min forskning

Materialfysik handlar för mig om att försöka förbättra de naturliga egenskaperna hos material genom att konstruera nya kombinationer av grundämnen och därmed uppnå skräddarsydda nya effekter. Jag intresserar mig särskilt för magnetiska material på mikro- och nanometernivå och hur deras egenskaper kan anpassas till vad som är bäst i de otaliga tänkbara tillämpningar som finns. Det kan handla om hur starkt magnetiskt materialet är, och hur svårt det är att påverka med ett yttre magnetfält. Materialen byggs upp genom en noga uttänkt blandning och strukturering ända ner på atomnivå. Jag fokuserar på att förstå hur och varför de intressanta egenskaperna ändras beroende på vilka grundämnen jag kombinerar, eftersom den kunskapen öppnar för ytterligare kontrollmöjligheter. Det är fascinerande att egenskaper avgörs av vilka atomer som sitter var och med vilka grannar i närheten, och av hur välordnad placeringen är.

Tack

Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund, Magnus Bergvalls stiftelse, Göran Gustafssons stiftelse, STINT, Carl Tryggers stiftelse och Vetenskapsrådet tackas för nuvarande och tidigare forskningsfinansiering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gabriella Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09