Nils Jareborg

Professor emer. i straffrätt vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 2041
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, JDhc, FBA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09