Carina Frykholm

Läkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Genomik och Neurobiologi; Forskargrupp Marie-Louise Bondeson

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Akademiska meriter: MD, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09