Anne-Liis von Knorring

Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
anne-liis.von_knorring[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne-Liis von Knorring
Senast uppdaterad: 2021-03-09