Anja Smits

Professor Associerad vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi

E-post:
anja.smits[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anja Smits
Senast uppdaterad: 2021-03-09