Jan Fagius

Docent, överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi

E-post:
jan.fagius[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, docent i neurologi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09