Peter Frykholm

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
peter.frykholm[AT-tecken]uu.se
Telefon:
072-2397347
Mobiltelefon:
070-8454969
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, PhD, Docent i anestesiologi och intensivvård

Peter Frykholm tog läkarexamen 1991 vid Uppsala Universitet, gjorde sedan sin allmäntjänstgöring och specialistutbildning inom anestesi- och intensivvård på Länssjukhuset Gävle-Sandviken. Han disputerade 2002 på en avhandling med titeln Cerebral Ischemia Studied with PET and Microdialysis, efter doktorandutbildning på Uppsala Universitet med Per Enblad som huvudhandledare. Docentur tilldelades 2013.

Som anestesiolog har Peter Frykholm subspecialiserat sig inom barnanestesi- och intensivvård, bl a genom ett kliniskt fellowship vid barnintensivvårdsavdelningen i Auckland, Nya Zeeland. Har har även engagerat sig inom områdena respiration, intravenös access och svår luftväg, inom SFAI och lokalt.

Peter har ett brett forskningintresse med klinisk förankring. Aktuella områden är metoder för monitorering och optimering av lungfunktion och ventilation under anestesi och intensivvård, fysiologi, farmakologi och farmakodynamik inom barnanestesi, betydelsen av fasta inför barnanestesi samt immobilisering av lungor vid diagnostik och behandling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peter Frykholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09