Arne Sandberg

Överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk neurofysiologi

E-post:
arne.sandberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Ingång 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
Postadress:
Ingång 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09