Elena Kozlova

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Genomik och Neurobiologi; Forskargrupp Elena Kozlova

E-post:
elena.kozlova[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4968
Mobiltelefon:
070-1679535
Besöksadress:
Rum A2:2 BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala

Akademiska meriter: PhD, Docent

Nyckelord: transplantation nano materials stem cells spinal cord translational research

Professor, Regenerativ neurobiology, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 2016

Universitetslektor, Regenerativ neurobiologi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 2011-2016

Docent i neurovetenskap, Uppsala universitet, 2002

Forskare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 1995-2011

Postdoktor, Karolinska institutet, Stockholm, Sweden, 1993-1995, and National Institute for Medical Research, Mill Hill, London, UK, 1994-1995

FD, Biologi, Moskvas statliga universitet (MGU), Moskva, Ryssland, 1991

Målsättningen med vår forskning är att i) förbättra förutsättningarna för funktionsåterkomst efter skada i centrala nervsystemet, utnyttja den potential som stamceller har att stimulera vävnadsreparation, och iii) utveckla nya metoder för behandling av skada och sjukdom i centrala nervsystemet med hjälp av nanomaterial. Forskningen är grundläggande och bedrivs på odlade celler och i djurförsök.

Skadade nervtrådar i perifera nervsystemet kan återbilda den förlorade delen av nervtråden genom sk nervregeneration och därigenom återskapa förlorad funktion. Skadade nervtrådar i centrala nervsystemet är emellertid oförmögna att spontant regenerera och sådana skador leder därför till permanenta funktionsförluster. Dessutom kan skador på centrala nervbanor leda till långvariga och t o m kroniska smärttillstånd, sk neuropatisk smärta. Vi avser att återskapa förlorade funktioner genom nya metoder att:

– stimulera regeneration av skadade nervtrådar i ryggmärgen,

– stimulera funktionellt meningsfull omorganisation av nervförbindelser, sk plasticitet, iryggmärgen efter skada, och

– reparera förlorade nervförbindelser genom transplantation av stamceller som vi styr till önskade typer av nervceller med hjälp av nyutvecklad teknik.

I nyligen genomförda studier har vi även visat att tillväxt, överlevnad och funktion hos insulinproducerande celler i bukspottkörteln kraftigt stimuleras om de odlas eller transplanteras tillsammans med stamceller från nervsystemet. Dessa resultat kan innebära nya möjligheter att behandla patienter med typ 1 diabetes som har förlorat så mycket av sina insulinproducerande celler att de inte har tillräckligt med insulin. Vi avser att:

– identifiera de mekanismer som ligger bakom de neurala stamcellernas stimulerande effekt på insulinproducerande celler, och

– bidra att utveckla denna kunskap till ny behandling av patienter med typ 1 diabetes.

Vi har visat att nanomaterial av typen mesoporös kisel kan framgångsrikt användas för långsiktig frisättning av ämnen som stimulerarar nervväxt och nervcellsöverlevnad. Vi arbetar nu att utveckla detta material för absorption av sjukdomsframkallande ämnen vid neurodegenerativa sjukdomar såsom amyotrofisk lateralskleros (ALS) och Alzheimers sjukdom.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09