Håkan Aldskogius

Professor emer. i med. strukturbiologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Genomik och Neurobiologi; Forskargrupp Elena Kozlova

E-post:
hakan.aldskogius[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4111
Besöksadress:
Rum BMC A2 BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala

Kort presentation

Min forskning behandlar hur nervceller och omgivande sk gliaceller reagerar på perifer nervskada eller skada på ryggmärgens sensoriska rötter. Forskningen har bl.a. visat att molekyler tillhörande immunsystemet börjar bildas av sk mikrogliaceller efter dessa skador. Vi har också visat att förlorade sensoriska funktioner kan återges genom transplantation av omogna sensoriska nervceller. Aktuell forskning avser nya tillvägagångssätt för att behandla ryggmärgsskada med transplantat av stamceller.

Akademiska meriter: MD PhD, Docent

Nyckelord: transplantation glia cells stem cells neuronal regeneration spinal cord

Professor i medicinsk strukturbiologi, Uppsala universitet, 1995-2010 (fn emeritus)

Prefekt, Instiltutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 2006-2010

Universitetslektor i anatomi, Karolinska institutet, 1984-1995

Vik. universitetslektor i anatomi, Karolinska institutet, 1982-1984

Postdoktorstipendiat (US Public Health Service Fogarty Fellowship) i neurologi, Albany Medical College, NY

Docent i anatomi, Karolinska institutet, 1976-1982

Forskarassistent, Karolinska institutet, 1974-1976

Medicine doktor i anatomi, Karolinska institutet, 1974

Läkarlegitimation, 1971

Läkarexamen, Uppsala universitet, 1971

158 vetenskaplig publikation i PubMed

18 vetenskapliga bokkapitel

Läroböcker:

B. Norrving, H. Aldskogius mfl. Klinisk neurovetenskap. Liber 2015

H. Aldskogius & B. Rydqvist, Den friska människan. Liber 2018

H. Aldskogius & B. Rydqvist, Arbetsbok Den friska människan. Liber 2019

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Håkan Aldskogius
Senast uppdaterad: 2021-03-09