Britt-Marie Eriksson

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
britt-marie.eriksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5641
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, överläk., klinikchef

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09