Louise von Essen

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
louise-von.essen[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 3484
Mobiltelefon:
070-4250714
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är leg psykolog, fil dr i psykologi och professor i vårdvetenskap. Jag startade och är programsamordnare för U-CARE, se http://www.u-care.uu.se/. Jag är också forskargruppsledare för gruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Min forskning handlar om att hjälpa föräldrar vars barn behandlats för cancer i Sverige respektive Tanzania att handskas med sin livssituation. Se min Google Scholar profil http://scholar.google.se/citations?user=5JX8LpMAAAAJ

Akademiska meriter: FD, leg. psyk., docent, prof.

Nyckelord: ehealth mental health recruitment clinical trials clinical psychology public involvement feasibility trials family parents childhood cancer informal care

The goal of my research is to improve mental health in those struck by a somatic disease in oneself or a close one. My present research mainly concerns developing, testing, evaluating, and implementing e-Mental health interventions for parents of children treated for cancer in Sweden and guardians of children treated for cancer in Tanzania. In my research I collaborate with parents and guardians, and national and international experts e.g. in e-Health, health economy, nursing, and psychology.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Louise von Essen
Senast uppdaterad: 2021-03-09