Cecilia Arving

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
Cecilia.Arving[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-7278697
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Docent och klinisk lektor med delad tjänst i Uppsala kommun, enheten för kompetens och utveckling. Undervisar på sjuksköterskeprogrammen, grund och avancerad nivå. Forskar/undervisar exempelvis om rehabilitering i cancer- och kommunal primärvård, yrkesmässig handledning, samtalsmetodik, vårdbehov, patienttillfredsställelse, livskvalitet och vetenskaplig metodik. Även anställd som forskare (20%) avd. för Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge.

Akademiska meriter: leg. ssk. Phd

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Arving
Senast uppdaterad: 2021-03-09