Torbjörn Söder

Universitetslektor i finsk-ugriska språk ssk. samiska vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
Torbjorn.Soder[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1320
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
telefon- och mottagningstid måndagar 10-11

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Torbjörn Söder
Senast uppdaterad: 2021-03-09