Magnus Jacobsson

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
magnus.jacobsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 6278
Besöksadress:
Rum 14141 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor vid Matematiska institutionen. Mina matematiska intressen är huvudsakligen relaterade till geometri och matematisk didaktik. Jag är medlem av universitetets mentorskollegium och kan därför vara mentor för dig om du t.ex. går universitetets pedagogiska grundkurs och behöver någon som auskulterar vid ett undervisningstillfälle.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Jacobsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09