Jan-Erik Rubensson

Professor i fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
jan-erik.rubensson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3554
Mobiltelefon:
070-4250480
Besöksadress:
Rum ÅNG 60412 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på att förfina metoder kopplade till resonant mjukröntgenspridning (Resonant Inelastic X-ray Scattering (RIXS)), speciellt för fria och kondenserade molekyler. Vid VERITAS på MAX IV-laboratoriet förbättras precisionen, och vid fri-elektronlasrar undersöks icke-linjära röntgenfysik, speciellt genom en avbildande spektrometer vid European XFEL i Hamburg. Jag undervisar mekanik för kandidater och ämneslärare och synkrotronljus på masterprogrammet

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jan-Erik Rubensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09