Malin Löfstedt

Universitetslektor i religionsvetenskap med didaktisk inriktning vid Teologiska institutionen, Religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi

E-post:
Malin.Lofstedt[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2204
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som lärare och forskare i religionsvetenskap med didaktisk inriktning vid Teologiska institutionen. Jag har därutöver ett uppdrag som lärarutbildningsansvarig vid institutionen. Jag har tidigare arbetat som lärare i religion på både högstadiet och gymnasiet. Mina forskningsintressen rör ungas relation till religioner och livsåskådningar, religionsdidaktik samt relationen mellan teori och praktik kopplat till religionsundervisning.

Akademiska meriter: TD, excellent lärare, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Löfstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09