Carolina Brown Ahlund

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
carolina.ahlund-brown[AT-tecken]konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Docent och lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning mot konstens historia under den tidigmoderna perioden. Kursföreståndare för Konstvetenskap C; ”Dräkt- och interiörhistoria” (30 hp); ”1900-talets mode och miljöer” (7,5 hp) samt porträttkursen ”Skönhetens mask” (7,5 hp).

Akademiska meriter: FD

Vetenskapsradion Historia

Det bekväma 1700-talshemmet
45 min
-
tis 27 okt 2020 kl 14.04
På 1700-talet slog det bekväma hemmet igenom hos förmögna svenskar. Lättflyttade möbler med sinnrika tekniska lösningar revolutionerade sällskapslivet i 1700-talets salonger. Inte minst borden blev en symbol för vad inte minst kvinnor förväntades syssla med hemma: skriva brev, dricka kaffe, sy kläder och spela spel. Vetenskapsradion Historia gör hembesök hos konstvetaren Carolina Brown som skildrar bekvämlighetsrevolutionen i aktuella boken Den bekväma vardagen:

https://sverigesradio.se/avsnitt/1591366

– Sedan 2019 ingår jag i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Shopping i Stockholm ca 1700–1850: upplevelse, syssla, social praktik (redaktörer för antologin som är under arbete är historikerna My Hellsing (Uppsala universitet) och Johanna Ilmakunnas (Åbo universitet). I projektet studerar jag hur mode- och skönhetsprodukter annonserades i dagspressen under perioden 1770–1800 och vilken roll som graverade bilder spelade i lanseringen av nya modetrender.

– Jag arbetar även med ett bokkapitel om 1700-talets mode till en antologi: Manligt mode, vilken utges på Bokförlaget Langenskiöld under 2022.

– Nyss avslutat forskningsprojekt: Den bekväma vardagen. Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs, konstvetenskaplig monografi utgiven på Carlsson bokförlag i sept. 2020. Projektet har undersökt framväxten av den nya bekvämlighetskulturen i Sverige under 1700-talets senare hälft. Undersökningen har familjen Wadenstierna på herrgården Näs i Roslagen som utgångspunkt. Förändringarna i elitens livsstil går här att utläsa i de möbler som användes och de kläder som bars, liksom i det sätt på vilket familjen valde att avbilda sig i porträttkonsten.

(se förlagets webbsida: http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/den-bekvama-vardagen/).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carolina Brown Ahlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09