Eva Lindqvist Sandgren

Professor docent vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
eva.sandgren[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2883
Mobiltelefon:
073-4697191
Fax:
018-471 2892
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i konstvetenskap och undervisar och handleder på både grund- och forskarutbildningen. Min forskning berör främst den medeltida konsten, särskilt den bildkonst som finns i handskrifter från medeltiden. Min avhandling handlade om fransk medeltida bokkonst, bokmåleri. De senaste femton åren har jag forskat om bild, textil och arkitektur i Vadstena kloster och även lett ett tvärvetenskapligt projekt om den visuella och akustiska miljön i Vadstenaklostret.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: medeltida konst och arkitektur bokmåleri illuminationer vadstena kloster medeltida handskrifter medeltida fragment nunnors konst och arkitektur sankt birgitta medeltida textil

Kort presentation av Projektet Multisensoriska Vadstena kloster... (VR 2016-21)

Kort presentation av Vadstenaprojekt om bildbruk (VR 2010-13)

Presentation av inventeringsprojekt om bokmåleri i svenska samlingar (RJ 2003)

Länk till ett av de föremål som ingick i studien av Birgittinska broderier (BWS 2016-18): Broderat relikvarium fr Vadstena kloster

Multisensoriska Vadstena kloster (Youtube)

Multisensoriska perspektiv på Vadstena kloster (Riksantikvarieämbetets Youtube kanal)

I min avhandling (2002) studerade jag franskt bokmåleri från tiden omkring 1400. Därefter har jag varit engagerad i forskning om medeltida bokmåleri (illuminationer) i svenska samlingar, illuminerade handskrifter från Vadstena kloster, medeltida pergamentsfragment. Jag är också intresserad av medeltida textilier. Mina forskningsfrågor handlar gärna om hur man tillverkat och använt de bevarade föremålen, vilken miljö de varit avsedda för och hur detta fungerat.

Min nuvarande forskning handlar främst om birgittinorden och Vadstena kloster, med fokus på hur klosterkyrkans bildskrud var utformad och anpassad för dess skilda brukargrupper (nunnor, munkar och lekfolk/pilgrimer). Boken Birgittinerna och deras bilder (2021) är ett resultat av denna forskning.

Jag medverkar även med bokmåleriexpertis i olika publikationer, exempelvis om laghandskriften UUB B 68, Missale Stregnense, Boken i det medeltida Sverige och De arte phisicale (KB X 118).

Illuminerade handskrifter i svenska samlingar, Lunds universitet (RJ)

Skriptoriet i Vadstena kloster. En studie av arbetsfördelning och konstinfluenser i det senmedeltida klostrets bokmåleri, Uppsala universitet (RJ)

Bild, bok och bildbruk i Vadstena kloster omkring 1500, Uppsala universitet (VR)

Broderade föremål från Vadstena kloster, Uppsala universitet (BWS)

Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena kloster, Uppsala universitet (VR)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Lindqvist Sandgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09