Susanne Waldén

Affilierad Forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
susanne.walden[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

2010 disputerade jag med avhandlingen "Berättad berusning - kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer", som behandlar norm/avvikelser, moral, kropp och genus i olika tider ur ett folkloristiskt perspektiv. Jag har även gjort en uppföljande studie av alkoholkultur i akademiska mijöer och hur "kultiverad fylla" iscensätts. Utöver detta har jag deltagit i forskningsprojekt som berör nyanländas situation.

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Waldén
Senast uppdaterad: 2021-03-09