Birgitta Meurling

Professor i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
Birgitta.Meurling[AT-tecken]etnologi.uu.se
Telefon:
018-471 7037
Mobiltelefon:
070-4250497
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i etnologi vid Uppsala universitet och docent i folkloristik vid Åbo Akademi. Min forskning handlar bland annat om prästerlig kultur och Svenska kyrkan, genusperspektiv i museivärlden och folklore inom upplevelseindustrin. Jag har arbetat genushistoriskt med brev- och dagboksmaterial samt föreningsarkiv. För närvarande arbetar jag i en projektgrupp som studerar sanatoriemiljön som livsform under perioden 1880–1960.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: gender folklore ethnology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Birgitta Meurling
Senast uppdaterad: 2021-03-09