Mia Eriksson

HR-generalist vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

E-post:
mia.eriksson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5392
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

HR-generalist vid Institutionen för nordiska språk.

Akademiska meriter: Fil. kand.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09