Fredrik Engelmark

Samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
fredrik.engelmark[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7158
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

UU Samverkans uppgift är att bidra till ett större nyttiggörande av forskning och kunskap så att den kommer både universitetet och samhället till gagn.

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fredrik Engelmark
Senast uppdaterad: 2021-03-09