Gail Ramsay

Professor i arabiska 10 vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
gail.ramsay[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1092
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
enl. överenskommelse per epost

Kort presentation

Gail Ramsay är professor i arabiska och hennes forskningsinriktning är arabisk litteratur och samhälle. I sin forskning har hon studerat modern, samhällskritisk arabisk litteratur, särskilt globalisering och kulturmöten samt kvinnors röst i litteratur i Persiska viken. Inom arabiska medier har hon forskat om arabiska Al-Jazeeras debattprogram al-Ittijāh al-mu'ākis (den motsatta riktningen). Aktuella forskningsområden är arabiskt bloggande och ekologi och miljö i arabisk litteratur.

Akademiska meriter: FD, docent

Efter studier i arabiska vid University of Michigan 1990-91 och Stockholms universitet 1991-96 erhöll Gail Ramsay en filosofie doktorsexamen i arabiska från Stockholms universitet.

1997 började hon undervisa arabiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet där hon anställdes som universitetslektor i arabiska från 1998

2004 finansierades Gail Ramsay på halvtid av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 2004 och ingick i en forskargrupp där hon genomförde en analys av debattprogrammet al-Ittijāh al-muʿākis (Den motsatta riktningen) på den arabiska satellit-TV-kanalen Al-Jazeera.

2006 kom hennes studium “Globalisation and Cross-Cultural Writing in the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman” ut inom det mångvetenskapliga forskningsprojektet Literary History: Towards a Global Perspective (fyra volymer), finansierat av Vetenskapsrådet.

Under 2009 ansvarade Gail Ramsay for Mellanösternprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) och representerade detta institut vid Euro-Mediterranean Architectures rundabordssamtal mellan “European and Mediterranean Study Commission-European Institute of the Mediterranean” (EuroMesco-IEMED) under rubriken “Towards Convergent or Divergent Evolutions?” i Barcelona detta år.

Tillsammans med Kristina Riegert, professor i massmedier vid Stockholms universitet, forskade hon om den arabiska bloggosfären i forskningsprojektet The Nature and Impact of the Arabic Blogosphere: What Kind of Publics? som finansierades av Vetenskapsrådet 2010-2012.

Sedan 2013 har Gail Ramsay fortsatt att forska om den arabiska bloggosfären med inriktning på Egypten. Denna utforskning har utmynnat i en bok med titeln Blogs & Literature & Activism: Popular Egyptian blogs and literature in touch som kommer ut 2017.

Sedan 2014 har Gail Ramsay forskat om ekologi och miljöhänsyn i arabisk litteratur. Tillsammans med Tetz Rooke, professor i arabiska vid Göteborgs universitet planeras ett forskningsprojekt med den preliminära titeln Arabic Literary Imaginaries in Environmental Humanities.

Ett resultat av Gail Ramsays ekokritiska forskning är artikeln “Breaking the Silence of Nature in an Arabic Novel: Nazīf al-ḥajar by Ibrāhīm al-Kawnī” (2014, sen. uppl. 2016).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gail Ramsay
Senast uppdaterad: 2021-03-09