Lars Berglund

Professor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
Lars.Berglund[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 1566
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i musikvetenskap och undervisar och handleder över ämnets hela bredd, även om jag i min egen forskning är särskilt inriktad på historiska och musikanalytiska perspektiv.

För närvarande arbetar jag särskilt med spridning, reception och användning av italiensk musik i norra Europa under senare delen av 1600-talet samt med ett digitaliseringsprojekt som rör musikhandskrifter från 1700-talet i svenska samlingar.

Min forskning är framför allt inriktad på den tidigmoderna periodens musikhistoria, särskilt 1600-talet. Som musikhistoriker kombinerar jag musikanalys, filologi och idéhistoria, samtidigt som jag har ett särskilt intresse för receptionshistoriska perspektiv. Jag har arbetat med skandinavisk, tysk och på senare år framför allt italiensk musik.

Jag är projektledare för följande forskningsprojekt:

"Translatio musicae: French and Italian Music in Northern Europe, c. 1650–1730" (Riksbankens Jubileumsfond 2019-2022), i samarbete med Maria Schildt.

Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772): ett digitaliserings- och databasprojekt ((Riksbankens Jubileumsfond 2020-2022), i samarbete med Maria Schildt och Jonas Lundblad.

Kyrkomusik i Sverige, från medeltid till nutid, ett bokprojekt finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska kyrkan, Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse och Riksantikvarieämbetet.

2012-2016 ledde jag ett forskningsnätverk finiansierat av STINT, "Musical-cultural exchange in Early Modern Europe 1550-1750", i samarbete med Royal Holloway, London University och Bach Archiv, Universität Leipzig där vi studerar kulturtransfer och musikkulturella utbyten i det tidigmoderna Europa.

2014-2017 var jag projektledare för RJ-projektet "Kungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726" (Riksbankens Jubileumsfond).

Jag deltar i följande projekt och nätverk:

  • TraDiMus (Tracking the Dissemination of Italian Music, Fondazione Ugo e Olga Levi, Venedig)
  • "Shared Histories of Italian Opera in the Nordic Countries", NOS-HS
  • "The Mandolin in Naples in the second half of 18th Century" (Bologna, Uppsala, Neapel)

Förutom 1600-talet och vissa utflykter i 1700-talet har jag även publicerat studier om svensk modernistisk konstmusik under efterkrigstiden. Jag har även ett särskilt intresse för människorösten, vokala framföranden och performativitetsteori.

I min undervisning arbetar jag framför allt med handledning av doktorander och examensarbeten och kurser på avancerad nivå.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Berglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09