Anna Nordlund

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.nordlund[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Affilierad Forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
anna.nordlund[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik. Hennes undervisning rör framförallt barnlitteratur och litteraturdidaktik på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen. Hennes forskningsintressen rör litteraturhistoria (särskilt perioden 1880-1940), litteratursociologi och litteraturdidaktik. Nordlund har skrivit introduktionsböcker i litteraturvetenskap och är pedagogisk utvecklare av Litteraturbankens skola, Litteraturbanken.se

Akademiska meriter: FD

Anna Nordlund undervisar i barnlitteratur och litteraturdidaktik på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen. Hon har gett ut två läromedel som vänder sig till lärarstudenter och nybörjarstudenter i litteraturvetenskap: Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år – åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga (2008) på Liber och Varför litteraturvetenskap? (2013) på Studentlitteratur, ny upplaga 2020. Tillsammans med Ann Boglind har Nordlund utarbetat Litteraturbankens skola (litteraturbanken.se) och gett ut poesiantologin En bro av poesi, som Svenska Akademien hösten 2021 ger som gåva till alla sexåringar i Sverige. Nordlund deltar i forskargruppen STOLP och har forskat om barns tidiga skrivande. Hon disputerade i litteraturvetenskap år 2005 på avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien (utgiven på Brutus Östlings bokförlag Symposion). Hon har fortsatt att forska om Lagerlöf och bland annat gett ut biografin Selma Lagerlöf Sveriges modernaste kvinna (Bokförlaget Max Ström 2018). Hon har också varit med och skrivit barnboken Svenska hjältinnor (Bokförlaget Max Ström 2019) med berättelser om verkliga kvinnor i Sveriges historia.

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har Nordlund varit verksam i projekten Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (VR 2013-2017). Nordlund disputerade 2005 i litteraturvetenskap med avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien. Därefter har hon bland annat haft forskartjänst finansierad av Riksbankens jubileumsfond för att förbereda utgivning av Selma Lagerlöfs samlade skrifter och arbeta med den digitala resursen Selma Lagerlöf-arkivet, som nu är en del av Litteraturbanken. Bland de senaste årens utgivning inom Lagerlöfforskning finns artiklar om Selma Lagerlöfs betydelse för den svenska stumfilmens framgångar och biografin Selma Lagerlöf Sveriges modernaste kvinna (Bokförlaget Max Ström 2018).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Nordlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09