Sverker Finnström

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
Sverker.Finnstrom[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 7371
Mobiltelefon:
070-4250507
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Docent vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

Mobiltelefon:
070-4250507
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i kulturantropologi. Jag har bedrivit antropologiska fältarbeten i norra Uganda, under perioder av pågående inbördeskrig och ofred, men även under efterkrigstider. I min forskning undersöker jag utsatthet, resursfullhet och dagens globala krig. Min ambition är att nyansera bilden av utsatthet och gå bortom de gängse berättelserna om krigets lidande.

Akademiska meriter: FD, doc.

Döden, livet och de smutsiga krigen genom tid och rum. Intervju, 2023.

Forskning i krigets skugga. Intervju, 2012.

Han för Uganda närmare oss. Om Margaret Mead Award. Intervju, 2010.

Jag är docent och universitetslektor i kulturantropologi. Min doktorsavhandling, som följde studier i antropologi, religionshistoria och filosofi, försvarade jag 2003 (Uppsala universitet). Efter avhandlingsarbetat och ett postdok-projekt vid Uppsala universitet, har jag arbetat som vik. lektor vid Stockholms universitet (2007-2009) och i perioder som lärare och forskare vid Gulu University (2005-2007). Från 2009 till 2012 var jag anställd som forskare vid Hugo Valentin-centrum, också det vid Uppsala universitet. Jag har även varit ordförande för Sveriges Antropologförbund (2013-2015).

Sedan 1997 har jag i perioder bedrivit fältarbete i Acholiland, norra Uganda, med fokus på unga vuxna som växer upp i skuggan av ett våldsamt krig, men min forskning är global snarare än bunden till bara denna plats. Den antropologi som intresserar mig kan sammanfattas i frågor om hur teori relaterar till metod och vice versa. Som medlem i forskargruppen Engaging Vulnerability, som är finansierad av Vetenskapsrådet, undersöker jag utsatthetens och "resursrikedomens" många uttryck i t ex krig och fred, inom humanitära och militära interventioner, inom rättvisa och orättvisa, i media och propaganda, och i livsöden, meningsskapade och kosmologi (kultur). Jag undervisar och handleder på alla nivåer vid Institutionen för kulturantropologi & etnologi, och externt ger jag gärna tematiska föreläsningar utifrån mina forskningsintressen.

Jag har bl.a. skrivit monografin Living with Bad Surroundings: War, History, and Everyday Moments in Northern Uganda (Duke University Press, 2008), för vilken jag uppmärksammades med Margaret Mead Award som delas ut av Society for Applied Anthropology i samarbete med American Anthropological Association. Läs/ladda ner här.

Tillsammans med Neil L. Whitehead har jag redigerat antologin Virtual War and Magical Death: Technologies and Imaginaries for Terror and Killing (Duke University Press, 2013). Läs/ladda ner här.

Att läsa böcker och följa förfädernas spår. Krönika, 2023.

I mangoträdets skugga: om antropologi och det oavslutade fältarbetet. Krönika, 2020.

I mangoträdets skugga som bildspel, 2020.

Panafrikanism 3000 (en kritisk blick på Europa från Afrika). Essä i Tidskriften Arena, 2007.

Ingen säker resa (om Sverige i Uganda och Uganda i Sverige). Essä i Tidskriften Arena, 2006.

Besvärliga andar och västerländsk psykiatri. Essä i Forskning & Framsteg, 2006.

För en förteckning över mina vetenskapliga/akademiska publikationer, gå till DiVAs databas. Eller besök mig gärna på ResearchGate, Academia, eller Google Scholar. Där finns flera texter i fulltext, men även intervjuer och föreläsningar, i text såväl som inspelade. Eller kolla mitt ORCID iD.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sverker Finnström
Senast uppdaterad: 2021-03-09