Sverker Finnström

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
Sverker.Finnstrom[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 7371
Mobiltelefon:
070-4250507
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Docent vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

Mobiltelefon:
070-4250507
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i kulturantropologi. Jag har bedrivit antropologiska fältarbeten i norra Uganda, under perioder av pågående inbördeskrig och ofred, men även under efterkrigstider. I min forskning undersöker jag utsatthet, resursfullhet och dagens globala krig. Min ambition är att nyansera bilden av utsatthet och gå bortom de gängse berättelserna om krigets lidande. Ett smakprov finner ni i mitt bildspel -- en minietnografi, i åtta delar, över fyra lugna minuter. Blogg-versionen finns här.

Akademiska meriter: FD, doc.

Jag är docent och universitetslektor i kulturantropologi. Min doktorsavhandling, som följde studier i antropologi, religionshistoria och filosofi, försvarade jag 2003 (Uppsala universitet). Efter avhandlingsarbetat och ett postdok-projekt vid Uppsala universitet, har jag arbetat som vik. lektor vid Stockholms universitet (2007-2009) och i perioder som lärare och forskare vid Gulu University (2005-2007). Från 2009 till 2012 var jag anställd som forskare vid Hugo Valentin-centrum, också det vid Uppsala universitet. Jag har även varit ordförande för Sveriges Antropologförbund (2013-2015).

Sedan 1997 har jag i perioder bedrivit fältarbete i Acholiland, norra Uganda, med fokus på unga vuxna som växer upp i skuggan av ett våldsamt krig, men min forskning är global snarare än bunden till bara denna plats. Den antropologi som intresserar mig kan sammanfattas i frågor om hur teori relaterar till metod och vice versa. Som medlem i forskargruppen Engaging Vulnerability, som är finansierad av Vetenskapsrådet, undersöker jag utsatthetens och "resursrikedomens" många uttryck i t ex krig och fred, inom humanitära och militära interventioner, inom rättvisa och orättvisa, i media och propaganda, och i livsöden, meningsskapade och kosmologi (kultur). Jag undervisar och handleder på alla nivåer vid Institutionen för kulturantropologi & etnologi, och externt ger jag gärna tematiska föreläsningar utifrån mina forskningsintressen.

Jag har bl.a. skrivit monografin Living with Bad Surroundings: War, History, and Everyday Moments in Northern Uganda (Duke University Press, 2008), för vilken jag uppmärksammades med Margaret Mead Award som delas ut av Society for Applied Anthropology i samarbete med American Anthropological Association. Läs/ladda ner här.

Tillsammans med Neil L. Whitehead har jag redigerat antologin Virtual War and Magical Death: Technologies and Imaginaries for Terror and Killing (Duke University Press, 2013). Läs/ladda ner här.

För en komplett förteckning över mina publikationer, gå till DiVAs databas. Eller besök mig gärna på ResearchGate, Academia, eller Google Scholar. Där finns flera texter i fulltext, men även intervjuer och föreläsningar, i text såväl som inspelade. Eller kolla mitt ORCID iD.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sverker Finnström
Senast uppdaterad: 2021-03-09