Martin Lascoux

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
Martin.Lascoux[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6416
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09