Carl Henrik Carlsson

Forskare vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
carl_henrik.carlsson[AT-tecken]valentin.uu.se
Telefon:
018-471 7199
Mobiltelefon:
070-5555722
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

pens. Forskare vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

Mobiltelefon:
070-5555722
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Kort presentation

Nuvarande forskningsprojekt: "Integration against all odds? A longitudinal cohort study of Ostjuden children in Sweden, 1880-1920"

Översiktsverket Judarnas historia i Sverige (Natur & Kultur 2021) nominerades både till Augustpriset och till Stora fackbokspriset.

Undervisar i grundkursen Judarnas historia i Sverige. Koordinator i forskarnätverket ”Judarna i Sverige – en minoritets historia” och medlem i styrelsen för Forum för Judiska studier

Född 1954. Fil kand 1979, fil mag 1997, fil dr 2004 vid historiska institutionen, Uppsala universitet, på avhandlingen Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920 som erhöll Benzeliusbelöning 2005 av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala och Geijerspriset 2007 från Uppsala Universitet.

Anställningar: Ekonom vid Statens pris och kartellnämnd 1979–1980, redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon 1980–1987 och 1991-2008, frilans (trubadur) 1987–1991, redaktör 2009–2019 och forskare 2019–2021 vid Riksarkivet (med tjänstledigheter), forskare sedan 2007 vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet (25 %, periodvis 100 %)-

Lärare sedan 2017 på kursen ”Judarnas historia i Sverige” vid Paideia folkhögskola, Stockholm. Medgrundare 1997 av Judiska släktforskningsföreningen i Sverige och var dess ordförande 1997–2007. Koordinator för forskarnätverket Judarnas historia i Sverige sedan 2007, sedan flera år ledamot av styrgruppen för Forum för judiska studier vid Uppsala universitet.

Författare av ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och har gjort ett stort antal framträdande med föredrag och liknande på konferenser, i populärvetenskapliga sammanhang, radio, TV, poddar med mera såväl i Sverige som utomlands.

Översiktsverket Judarnas historia i Sverige (Stockholm: Natur & Kultur 2021) nominerades både till Augustpriset, kategori facklitteratur, och till Stora fackbokspriset.

Undervisar i grundkursen Judarnas historia i Sverige.

Samverkan med det omgivande samhället består bland annat i omfattande föredragsverksamhet och som regelbundet återkommande expert i TV-programmet ”Vem tror du att du är?”

En del av artiklarna kan laddas ner från den privata hemsidan carlhenrikcarlsson.se

Arbetar för närvarande med forskningsprojektet "Integration against all odds? A longitudinal cohort study of Ostjuden children in Sweden, 1880-1920", finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Min tidigare forskning har bland annat ägnats åt diskrimineringsantisemitism i samband med medborgarskapsansökningar 1860–1945.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Henrik Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09