Jan Andersson

Universitetslektor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär evolution

E-post:
jan.andersson[AT-tecken]icm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679598
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i mikrobiell evolutionär genomik, med forskning om evolution av arvsmassan hos eukaryota mikroorganismer, särskilt diplomonader.

Ansvarig för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (X), ett brett tekniskt femårigt program med inriktningar mot bioinformatik och bioteknik.

Det övergripande målet för vår forskning är att förstå vilka evolutionära processer som har påverkat, och fortfarande påverkar, arvsmassan och lett till förändringar av biologin hos eukaryota mikroorganismer. Vi fokuserar på diplomonader, en grupp som utmärker sig genom att ha arvmassan fördelad i två separata cellkärnor. Kunskap från vår forskning ger en djupare förståelse för uppkomsten och evolutionen av parasiter och vilka roller som eukaryota mikroorganismer har i miljön.

Sedan många år använder jag en grupp av organismer som heter diplomonader som modell. Med hjälp av sekvenseringsteknologi kartlägger vi arvsmassan för olika diplomonader. Med bioinformatiska metoder identifiera vi skillnader och likheter inom gruppen och mellan diplomonader och andra organismer. Sedan försöker vi koppla skillnaderna i arvsmassan med skillnader i biologin.

Gruppen diplomonader innehåller parasiter som t.ex. infekterar människor (Giardia lamblia) eller fiskar (Sprionucleus salmonicida), men även arter som inte ger upphov till sjukdom i värdorganismen och arter som lever fritt i miljön. Vi har visat att diplomonader har anpassat sig till att leva i syrefattiga miljöer genom att ta upp arvsmassa från andra organismer. Vi har också visat att vissa diplomonader har hydrogenosomer som är vätgasproducerande organeller.

Våra studier av genomsekvenser visar på att snabb evolution av genfamiljer har bidragit ytterligare till specialiseringar inom gruppen. Mycket tyder också på att diplomonader har möjlighet att utbyta genetisk information genom sexuell rekombination som antagligen endast sker sporadiskt. Vår forskning har bidragit till att diplomonader nu är en av de bättre studerade grupperna av mikrobiella eukaryoter.

Jag är huvudhandledare för Feifei Xu och biträdande handledare för Ásgeir Ástvaldsson. Jag har tidigare varit biträdande handledare för Marianne Lebbad (2010) och Jon Jerlström-Hultqvist (2012).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jan Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09