Katarina Alexius

Professor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
katarina.alexius[AT-tecken]uu.se
Telefon:
072-9999781018-471 5220
Mobiltelefon:
072-9999781
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Katarina Alexius är docent vid Juridiska fakulteten,Uppsala och fr.o.m.2020 lektor vid ISA. Sedan september 2023 är hon professor i socialt arbete. Centralt i hennes forskning är studier av beslutsfattande ur empiriska perspektiv samt av rätten som katalysator för värderingar och normstrukturer. Senare års studier har handlat om bedömningar av socialt utsatta barn.Nu arbetar hon med en studie om socialtjänstens informationsdelning med polisen vid ungdomskriminalitet.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Alexius
Senast uppdaterad: 2021-03-09