Katarina Alexius

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
katarina.alexius[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5220072-9999781
Mobiltelefon:
072-9999781
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Katarina Alexius är jur. dr och docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Centralt i hennes forskning är att undersöka rättsligt beslutsfattande ur empiriska perspektiv samt rätten som katalysator för värderingar och normstrukturer. Senare års studier har handlat om bedömningar av socialt utsatta barn. För närvarande arbetar hon med en studie om placerade barns bästa i kontakterna med ursprungsfamiljen. Katarina är sedan september 2020 verksam som universitetslektor vid CESAR.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Alexius
Senast uppdaterad: 2021-03-09