Lena Klintberg

Universitetslektor , docent vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
lena.klintberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7267
Mobiltelefon:
070-4250599
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09