Erik Starbäck

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
erik.starback[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 7828
Mobiltelefon:
070-4250886
Besöksadress:
Rum POL 103133 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Akademiska meriter: FK, gymnasielärarexamen

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

bla

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Starbäck
Senast uppdaterad: 2021-03-09