Sofia Ling

Projektkoordinator vid Historiska institutionen

E-post:
sofia.ling[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7117
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent i historia, Projektkoordinator Gender and Work, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Sedan hösten 2020 arbetar jag som projektkoordinator för forsknings- och digitaliseringsprojektet Gender and Work (GaW). Projektet påbörjades år 2010 och leds av professor Maria Ågren vid historiska institutionen i Uppsala: http://gaw.hist.uu.se/

Jag har en bakgrund i forskning som kretsat kring frågor om kvinnors arbete och försörjningsmöjligheter ur ett genusperspektiv; specifikt inom det medicinska området i Sverige under 1800-talet, men även i vidare bemärkelse och för tidigmodern tid. Inom projekt GaW publicerade jag år 2016 en monografi Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750. År 2004 disputerade jag vid historiska institutionen i Uppsala på avhandlingen Kärringmedicin och vetenskap: Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sofia Ling
Senast uppdaterad: 2021-03-09