Caroline Björck

Föreståndare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
caroline.bjorck[AT-tecken]regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Affilierad Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
caroline.bjorck[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Leg psykolog, Fil dr i allmän psykiatri, adjungerad universitetslektor i medicinsk psykologi vid Uppsala Universitet samt föreståndare för Uppsala universitets Centrum för Klinisk Forskning i Gävleborg.

Akademiska meriter: FK

https://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/fysioterapi/

Min pågående forskningsaktivitet handlar om alkoholriskbruk bland patienter som behandlas för hjärtsjukdomar, effekt av träning under akut sjukhusvistelse på funktionell förmåga för patienter 75 år och äldre, samt minnesproblem bland patienter som drabbats av förvärvad hjärnskada. Min vetenskapliga produktion spänner över flera olika kliniska grupper inom hälso- och sjukvården (ex patienter med ätstörningar samt barn och ungdomar inom barnpsykiatrisk öppenvård) samt inom socialtjänstområdet (ungdomar med antisocial problematik samt vuxna med allvarliga missbruksproblem). Studierna har varit kvantitativa och prospektiva. Majoriteten av studierna har varit longitudinella. I flertalet studier har effekter av evidensbaserad behandling utvärderats i randomiserade studier. En röd tråd har varit psykiatriska tillstånd enligt DSM och personlighetsfaktorer utifrån interpersonell teori och dess samband med prognos och behandlingsutfall. Några studier har fokuserat orsaker till avbruten behandling (drop-out) och några på metodutveckling ex. validering av kliniska bedömningsmetoder samt uppbyggnad av kliniska databaser inom hälso- och sjukvården.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09