Örjan Vallin

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
orjan.vallin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7254
Mobiltelefon:
070-1679348
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Örjan Vallin
Senast uppdaterad: 2021-03-09