Lars Degerman

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
lars.degerman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7261
Mobiltelefon:
070-1679084
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: civ.ing.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Degerman
Senast uppdaterad: 2021-03-09