Stellan Sundh

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
stellan.sundh[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot engelska och moderna språk/Docent i didaktik

Studierektor för grundskollärarutbildningarna

Jag undervisar i kurser i didaktik på lärarutbildningarna och handleder och examinerar studenter i kurser med de självständiga arbetena. Mina forskningsområden är engelsk språkdidaktik med ett särskilt intresse för yngre elever (12-åringar) och interkulturella aspekter i språkundervisningen, framför allt i lärande med IKT.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stellan Sundh
Senast uppdaterad: 2021-03-09