Håkan Engqvist

Professor i tillämpad materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
hakan.engqvist[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09