Silke Neunsinger

Affilierad Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i ekonomisk historia och verksam som forskningsledare på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Silke Neunsinger
Senast uppdaterad: 2021-03-09