Jenny Wiksten Folkeryd

Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jenny.folkeryd[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2494
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jenny W. Folkeryd är professor i didaktik med inriktning mot svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Där leder hon arbetet i forskningsmiljön Studier av Språkliga Praktiker (STOLP: Studies of Language Practices). Hennes forskning och undervisning rör framförallt olika aspekter av läs- och skrivutveckling i skolans olika ämnen samt bedömning av läs- och skrivutveckling i nationella och internationella test.

Prodekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Wiksten Folkeryd
Senast uppdaterad: 2021-03-09