Eva Haxton

Koordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Eva.Haxton[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9097
Fax:
018-557301
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala
Postadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala

Akademiska meriter: Fil. lic. civil ekonom

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09