Marie Söderberg

1:e Forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, SNP&SEQ-teknologiplattformen

E-post:
marie.soderberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-2626981
Besöksadress:
Rum BMC D11:207a BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Molekylär Medicin, Box 1432, BMC
751 44 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09