Olof Åslund

Gästprofessor vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

E-post:
olof.aslund[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 5102
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olof Åslund är gästprofessor vid nationalekonomiska institutionen och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab. Forskare och tidigare generaldirektör vid IFAU (2010-2019). Han har varit ledamot av Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) och forskningsledare vid SNS. Till hans forskningsintressen hör invandring och arbetsmarknad, betydelsen av omgivning och nätverk på arbetsmarknaden och politikens arbetsmarknadseffekter.

Personlig hemsida

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olof Åslund
Senast uppdaterad: 2021-03-09