Cecilia Sundberg

Administrativ samordnare vid Institutionen för psykologi, Administrativa enheten

E-post:
Cecilia.Sundberg[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 7857
Mobiltelefon:
073-3842642
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation


Som personalsamordnare vid Institutionen för psykologi handlägger jag institutionens samtliga personalärenden. Jag är ett stöd för prefekten i frågor rörande personal, organisation och ekonomi samt ingår i institutionens ledningsgrupp. Jag arbetar även med ekonomi och avtalsärenden samt sitter som representant för TA i styrelsen. Som personalsamordnare ingår jag också i institutionens rekryteringsgrupp och lokalgrupp samt sitter som sekreterare i arbetsmiljögruppen.

Utbildning/kurser/övrigt

Jag har arbetat vid institutionen sen 1999 och bl a läst kurser i arbetsrätt, förvaltningsrätt, ekonomi, redovisning och handläggning samt påbörjat en ledarskapsutbildning. Jag medverkar också vid olika nätverk inom universitetet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Sundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09