Eva Brittebo

Professor emer. i farmaceutisk toxikologi vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Toxikologi och läkemedelssäkerhet

E-post:
eva.brittebo[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Eva Brittebo är professor i farmaceutisk toxikologi. Tidigare var hon prefekt för Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och rektorsråd för forskarutbildningen vid Uppsala universitet. Hennes forskning berör mekanismer för kemikalie-inducerad toxicitet i olika experimentella system in vivo och in vitro. Hon har utvecklat nya on-line kurser i läkemedelssäkerhet och farmakovigilans.

Akademiska meriter: FarmD

Nyckelord: environmental pollutants toxicology pharmaceuticals pharmacovigilance drug safety autoradiography intranasal administration neurotoxicity

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The main research interest has been to study mechanisms of harmful effects of environmental pollutants, herbicides, carcinogens, and pharmaceuticals in various experimental systems in vivo and in vitro. For instance, she has examined cytochrome P450-catalyzed bioactivation of pharmaceuticals and toxicants and identified some novel potent toxicants in the upper respiratory tract. The studies have been based on both imaging techniques (histopathology, immunohistochemistry, autoradiography) and various in vitro-methods.

Presently she is studying

  • neurodegenerative changes in the adult brain following early life exposure to toxicants
  • effects of toxicants in cultured neuronal cells
  • intranasal administration of therapeutic agents to the brain

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Brittebo
Senast uppdaterad: 2021-03-09