Anne Björk

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
anne.bjork[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-6870466
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, Leg. läk., MSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne Björk
Senast uppdaterad: 2021-03-09